Galvaaninen vedenkäsittely lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Galvaaninen vedenkäsittely lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Galvaaninen vedenkäsittelylaite ja keskipakoerotin yhdistettynä sivuvirtaan asennettuun pussisuodattimeen on osoittautunut tehokkaaksi ratkaisuksi lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien veden laadun parantamiseen sekä ylläpitämiseen.

Galvaaninen vedenkäsittelylaite käyttää galvaanista prosessia veden käsittelyyn. Tämä prosessi perustuu metallien erilaiseen jännitesarjaan, joka saa aikaan sähkövirran vedessä olevien metalli-ionien välillä. Laite ei tarvitse näin ollen ulkopuolista virtalähdettä.

Galvaanisessa vedenkäsittelylaitteessa kavitaatio hajottaa kerrostumia aiheuttavat kalsiumkarbonaatin ja magnesiumhydroksidin (CaCO3, Mg (OH)2) sähkövarauksellisiksi ioneiksi, jotka yhdistyvät uudelleen partikkeleiksi anodista irronneiden ionien kanssa. Käsitelty vesi on kyllästymätöntä, kylläiseksi pyrkiessään se poistaa putkistoon jo kertyneitä kerrostumia ja ruostetta (Fe2O3). Partikkeleiksi saostuneet yhdisteet eivät tartu putkistoon ja ne johdetaan galvaanisen vedenkäsittelylaitteen jälkeen päävirtaan asennettuun keskipakoerottimeen. Keskipakoerotin tyhjentää kertyneet partikkelit sivuvitaan asennettuun pussisuodattimeen.

 

Galvaanisessa vedenkäsittelyssä yhdistettynä keskipakoerotukseen sekä sivuvirtasuodatukseen on paljon merkittäviä etuja.

  • Täysin kemikaaliton
  • Poistaa ja ehkäisee kerrostumat
  • Poistaa metallijäämät, sakkaumat ja biomassat
  • Suojaa metalliputkistoa korroosiolta
  • Pitää koko laitteiston puhtaana (venttiilit, pumput, vaihtimet…)
  • Parantaa lämmönvaihdon hyötysuhdetta
  • Vähentää energiankulutusta
  • Lisää putkiston sekä laitteiston käyttöikää
  • Auttaa estämään järjestelmän häiriöitä ja vikatilanteita.
  • Mahdollistaa jatkuvan energiasäästön ja suojaa järjestelmään sijoitettua pääomaa

Lue myös

Uima-altaiden veden UV-käsittely

Uima-altaiden veden UV-käsittely

Tutkimuksissa on havaittu kloorin sivutuotteiden nostavan riskiä sairastua astmaan ja syöpiin, minkä takia niiden vähentäminen on noussut tärkeään asemaan uima- altaissa.

Merivedestä juomavettä

Merivedestä juomavettä

Saaristossa ja rannikolla on joskus hyvin haasteellista saada hyvää suolatonta vettä kaivosta. Merivedestä voidaan tehdä suolatonta puhdasta juomavettä käänteisosmoositekniikalla. Käänteisosmoosilaitteissa vesi pumpataan puoliläpäisevän kalvon eli RO-kalvon läpi kovalla paineella.