Merivedestä juomavettä

Merivedestä juomavettä

Saaristossa ja rannikolla on joskus hyvin haasteellista saada hyvää suolatonta vettä kaivosta. Merivedestä voidaan tehdä suolatonta puhdasta juomavettä käänteisosmoositekniikalla. Käänteisosmoosilaitteissa vesi pumpataan puoliläpäisevän kalvon eli RO-kalvon läpi kovalla paineella.

Käänteisosmoosilaitteessa luonnon osmoosi toteutetaan käänteisenä pumppaamalla vesi korkealla paineella puoliläpäisevän kalvon läpi suolaisemmasta liuoksesta laimeampaan, RO-kalvo estää suolojen, raskasmetallien, bakteerien, virusten sekä muiden mikro-organismien ja kiintoaineiden pääsemisen laimeampaan liuokseen. Menetelmällä saadaan vettä, josta on 95-99 % suoloista poistettu.

Käänteisosmoosilaitteet ovat viime vuosina kehittyneet tehokkaammiksi ja energiataloudellisemmiksi, joten suoraan merivedestä juomaveden tekeminen tulee monta kertaa jopa edullisemmaksi, kuin kaivon tekeminen.  Saaristoon ja rannikolle tehtyyn kaivoon joudutaan mahdollisesti joka tapauksessa hankkimaan vedenpuhdistusjärjestelmä kaivoon päässeen merivedenjohdosta tai esim. raudan, mangaanin, humuksen tai kalkin takia. Käänteisosmoosilaitetta voidaan käyttää tietenkin myös suolaisen kaivoveden puhdistamiseen.

Samalla tekniikalla voidaan puhdistaa myös järvivesi tai sadevesi juomavedeksi. Suolatonta vettä puhdistettaessa ei tarvita yhtä suurta vedenpainetta, kuin merivettä pudistettaessa. Tällöin laitteet ovat myös hieman edullisempia.  Suolatonta vettä puhdistettaessa käänteisosmoosilaitteen jälkeen tarvitaan yleensä jälkimineralisointipatruuna. Kun RO-tekniikalla puhdistetaan suolatonta vettä, veteen jää liian vähän suoloja ja mineraaleja, että se olisi hyvää juomavettä. Silloin veteen pitää lisätä takaisin mineraaleja.

Lue myös

Galvaaninen vedenkäsittely lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Galvaaninen vedenkäsittely lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Galvaaninen vedenkäsittelylaite ja keskipakoerotin yhdistettynä sivuvirtaan asennettuun pussisuodattimeen on osoittautunut tehokkaaksi ratkaisuksi lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien veden laadun parantamiseen sekä ylläpitämiseen.

Miksi jätevettä UV-desinfioidaan?

Miksi jätevettä UV-desinfioidaan?

Perinteisesti vuosikymmenien ajan ultraviolettisäteilyyn perustuvaa UV-desinfiointia on pidetty ennen kaikkea taloudellisimpana ja laadukkaimpana tapana desinfioida juomavesiä ja elintarvikelaitosten prosessivesiä. Maailmalla jo pidempään ja Suomessakin viimeisten 10 – 15 vuoden aikana UV-desinfiointia on alettu hyödyntää myös uimavesien suojelussa sellaisissa kohteissa, joissa kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden purkuvedet saattavat osittain ajautua uimarannoille.