Miksi teollisuuden jäähdytysvesi pitää suodattaa?

Miksi teollisuuden jäähdytysvesi pitää suodattaa?

Jäähdytysvesijärjestelmissä käytetään suodattimia poistamaan kiintoaineet, jotka aiheuttavat ongelmia järjestelmässä ja siinä olevissa laitteissa.

Suodattimilla voidaan vedestä vähentää huomattavasti kiintoaineita ja kerrostumia aiheuttamia aineita. Se parantaa jäähdytysvesijärjestelmän toimintatehokkuutta. Se vähentää laitteiden kuten esimerkiksi lämmönsiirtimien puhdistus- ja huoltokustannuksia ja pidentää kaikkien järjestelmän osien käyttöikää.

Suodatin valitaan käyttökohteeseen vedessä olevan kiintoaineen tyypin, tiheyden ja koon sekä virtausmäärän ja tarvittavan suodatusasteen mukaan.

Vedenlaadussa on merkittäviä eroja veden lähteen mukaan. Kunnallisessa vedessä on hyvin vähän epäpuhtauksia ja suodatusta tarvitaan lähinnä verkostosta irtoavia kiintoaineita varten. Joissain tapauksissa kunnallista vettä on kuitenkin käsiteltävä esimerkiksi veden kovuuden poistamiseksi. Pintavedet taas voivat sisältää runsaasti esimerkiksi hiekkaa ja orgaanisia aineita kuten humusta, lehtiä ja hyönteisiä.

Suodatusta tulisi käyttää sekä avoimessa jäähdytysverkossa että suljetussa jäähdytysverkossa.

Avoimessa verkossa, kuten jäähdytystornijärjestelmässä, likaantumista tapahtuu jatkuvasti näihin järjestelmiin tulevan ilman ja veden vaikutuksesta. Ilma sisältää pölyä, likaa, kasvillisuutta, hyönteisiä, mikrobiologisia organismeja, kuten sieniä, itiöitä ja ilmassa leviäviä bakteereja sekä pakokaasuja. Näihin järjestelmiin menevä vesi voi tuottaa kiintoaineita tai edistää niiden muodostumista. Erilaiset liuenneet kiinteät aineet, kuten rautasuolat, kovuus ja hilse sekä mikrobiologiset organismit, voivat kaikki aiheuttaa mahdollisia kerrostumia. Nämä kerrostumat häiritsevät ja heikentävät usein veden kanssa kosketuksissa olevien jäähdytyslaitteiden tehokasta toimintaa. Ne voivat myös aiheuttaa korroosiota ja sisältää ilmassa leviäviä patogeenisiä mikro-organismeja, kuten salmonellaa ja legionellaa.

Jäähdytystorniverkoston keskeisiä komponentteja ovat jäähdytystorni, lämmönsiirrin ja putkisto. Jäähdytystornissa olevat kerrostumat voivat vähentää lämmön siirtymistä ja vaikeissa tapauksissa jopa aiheuttaa tornin solukon romahtamisen. Lämmönsiirrin vastaavasti menettää jäähdytystehonsa, mikä lisää käyttökustannuksia ja usein lisää myös korroosiota. Putkiston kerrostumat voivat korroosion lisäksi rajoittaa veden virtausta, mikä taas lisää pumppauskustannuksia.

Myös suljetut jäähdytysvesijärjestelmät ovat alttiita kiintoaineille ja kerrostumille. Ne eroavat jäähdytystornivesijärjestelmistä siinä, että ne tarvitsevat vain vähän lisävettä eikä sisään pääse ilmaa, joka edistäisi kiintoaineiden muodostumista. Kuitenkin korroosio näissä järjestelmissä tuottaa esimerkiksi rautaoksidia, joka kertyy järjestelmään. Myös mikrobiologista kasvua voi kehittyä, jolloin syntyy kiintoaineita, kerrostumia ja limoittumista. Kiintoaineiden poistaminen on tärkeää suljetuissa jäähdytysvesijärjestelmissä järjestelmän toimintatehokkuuden ylläpitämiseksi sekä kerrostumien, pumpun ennenaikaisen tiivisteen rikkoutumisen ja lisääntyneiden puhdistusvaatimusten estämiseksi. Suurilla tilavuusvirroilla voidaan suljetun järjestelmän suodatus tehdä sivuvirtasuodatuksena ja limoittumista voidaan estää esimerkiksi UV-desinfiointilaitteilla.

Lue myös

Miksi jätevettä UV-desinfioidaan?

Miksi jätevettä UV-desinfioidaan?

Perinteisesti vuosikymmenien ajan ultraviolettisäteilyyn perustuvaa UV-desinfiointia on pidetty ennen kaikkea taloudellisimpana ja laadukkaimpana tapana desinfioida juomavesiä ja elintarvikelaitosten prosessivesiä. Maailmalla jo pidempään ja Suomessakin viimeisten 10 – 15 vuoden aikana UV-desinfiointia on alettu hyödyntää myös uimavesien suojelussa sellaisissa kohteissa, joissa kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden purkuvedet saattavat osittain ajautua uimarannoille.

Kovan veden aiheuttamat haitat

Kovan veden aiheuttamat haitat

Suomessa on isoja paikkakuntakohtaisia eroja veden kovuuksissa. Tämä pätee niin vesilaitoksiin kuin omiin kaivovesiin.

Kovan käyttöveden aiheuttamat näkyvät haitat ovat yleensä kalkkikerrostumat vesikalusteissa, hanojen poresuuttimissa ja suihkuissa. Kova vesi jättää kuivuessaan pinnoille vaaleita läikkiä.