Talousveden neutraloinnin eri menetelmät

Talousveden neutraloinnin eri menetelmät

Meille kaikille koulun kemian tunneilta tuttu pH-luku kuvaa veden tai ylipäänsä nesteen happamuutta eli vetyionien määrää. pH<7 tarkoittaa hapanta, pH 7 neutraalia ja pH>7 emäksistä nestettä. Talousveden tapauksessa tavoiteltu pH-arvo on 7,0 – 8,5. Suomalainen pohjavesi on yleensä hieman hapanta, jonka vuoksi pH:n korotus on usein välttämätön osa vedenkäsittelyä. Happamat vedet syövyttävät putkistomateriaaleja, mikä voi johtaa metallien, kuten lyijyn ja kuparin, liukenemiseen veteen. Tämä voi vaikuttaa veden laatuun ja terveyteen sekä esim. kylpyhuonekalusteiden puhtauteen.

Happamat vedet syövyttävät putkistomateriaaleja, mikä voi johtaa metallien, kuten lyijyn ja kuparin, liukenemiseen veteen. Tämä voi vaikuttaa veden laatuun ja terveyteen sekä esim. kylpyhuonekalusteiden puhtauteen.

pH:n korotukseen käytettävistä keinoista Suomessa yleisimpiä ovat kalkkikiven ja sen johdannaisten käyttö (kalkkikivialkalointi), natriumbikarbonaatin (sooda) lisääminen tai lipeän lisääminen. Vaihtoehdoista lipeä eli natriumhydroksidi on vahva emäs. Se on myös erittäin syövyttävää, ja se voi aiheuttaa vakavia palovammoja iholla tai silmissä. Siksi sen annostelussa ja käsittelyssä on ensiarvoisen tärkeää noudattaa varovaisuutta. Muun muassa näiden riskitekijöiden vuoksi lipeän käyttö pH:n korottamisessa vesilaitoksilla on vähentymässä.  Sooda taas on turvallinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto, mutta sen käyttö vaatii tehokkaat annostelulaitteet ja soodajauheen lisäämistä käsin sitä syöttävään järjestelmään.

Kalkkikivi puolestaan on luonnollinen mineraali, joka koostuu pääasiassa kalsiumkarbonaatista (CaCO3). Kun kalkkikivi liukenee veteen, se vapauttaa kalsium- ja karbonaatti-ioneja, jotka reagoivat veden kanssa ja nostavat sen pH-arvoa. Filterit Oy:n FilterpH-säiliöt on täytetty luonnonkivestä valmistetulla kalkkikivirouheella. Vesi ohjataan kalkkikivirouhepatjan läpi, jolloin liukenemisreaktio tapahtuu ja pH-luku kasvaa välittömästi. FilterpH-säiliöillä vettä käsiteltäessä mitään lisäkemikaaleja ei tarvita pH-luvun korottamiseen ja suodattimella on myös hyvä mekaaninen suodatuskyky. Esim. rautapitoisessa vedessä rauta hapettuu pH:n noustessa, jolloin se jää rautahiukkasina osittain kiinni suodattimeen. Suodatin on varustettu aikaohjatulla automaattisella vastavirtahuuhtelulla, jolla nämä kertyneet epäpuhtaudet saadaan huuhdeltua viemäriin ja samalla pidettyä neutralointimassa kuohkeana ja estettyä sen paakkuuntuminen.

pH-arvon nosto on hallittua ja säädettävissä tarvittaessa ohitusventtiilin avulla. Suodatusmassaa kuluu noin 30-70 gr/m3 riippuen veden aggressiivisuudesta ja sitä tulee välillä lisätä suodattimeen.

FilterpH soveltuu sekä kotitalouksien että vesilaitosten käyttöön. 

Lue myös

CUBUSAN sertifioitu sisäilman desinfiointilaite auttaa suojautumaan eri taudinaiheuttajilta

CUBUSAN sertifioitu sisäilman desinfiointilaite auttaa suojautumaan eri taudinaiheuttajilta

Influenssakausi on taas täällä ja samaan aikaan myös koronavirus leviää aktiivisesti. Riittävän hygienian ja turvavälien lisäksi taudinaiheuttajien leviämistä voidaan ehkäistä myös muilla keinoin, kuten sisäilmaa desinfioimalla.

Aikuinen hengittää keskimäärin 12–18 kertaa minuutissa. Jokainen uloshengitys levittää aerosoleja, jotka voivat sisältää myös bakteereita ja viruksia. Taudinaiheuttajista riippuen, nämä voivat pysyä ilmassa useita tunteja. Tartuntariski kasvaa, kun sisätiloissa on useita ihmisiä. CUBUSAN sisäilman desinfiointilaite minimoi tämän riskin ja ehkäisee taudinaiheuttajien leviämistä sisätiloissa.

Uima-altaiden veden UV-käsittely

Uima-altaiden veden UV-käsittely

Tutkimuksissa on havaittu kloorin sivutuotteiden nostavan riskiä sairastua astmaan ja syöpiin, minkä takia niiden vähentäminen on noussut tärkeään asemaan uima- altaissa.