Uima-altaiden veden UV-käsittely

Uima-altaiden veden UV-käsittely

Tutkimuksissa on havaittu kloorin sivutuotteiden nostavan riskiä sairastua astmaan ja syöpiin, minkä takia niiden vähentäminen on noussut tärkeään asemaan uima- altaissa.

Aiemmin uima-altaiden veden käsittely oli keskittynyt siihen, että vesi on puhtaan sinistä ja kloori on ollut tasaisesti sekoittuneena veteen. Tutkimuksissa on havaittu kloorin sivutuotteiden nostavan riskiä sairastua astmaan ja syöpiin, minkä takia niiden vähentäminen on noussut tärkeään asemaan uima- altaissa. WHO suosittelee uima-altaiden omistajia poistamaan kloorin sivutuotteet altaista kokonaan.

Valmistajalla on vuosikausien kokemus UV-laitteista, ja laitteet voidaan optimoida kunkin käyttötarpeen mukaan yksilöllisesti. Tanskan messuosastolla Kiinan maailmannäyttelyissä oli yleisolla mahdollisuus uida pienen merenneidon altaassa. Suuren kävijämäärän takia veden puhtaanapito oli tärkeää. UV-laitteiden avulla kloramiinipitoisuudet pidettiin raja-arvojen puitteissa koko näyttelyn ajan.

Uima-allas UV-laitteissa käytetään optimoituja keskipainelamppuja, jolloin käytettävää kloorimäärää voidaan vähentää enemmän kuin käytettäessä markkinoilla yleensä käytettyjä tavanomaisia keskipainelamppuja.

Uima-altaille tarkoitettuja UV-desinfiointilaitteita käyttämällä saavutetaan lukuisia etuja.

Tehostettu desinfiointi

 - UV-desinfiointi tuhoaa tehokkaasti bakteereita, viruksia ja muita haitallisia mikro-organismeja, joita kloori ei ehkä pysty poistamaan. Tällä saavutetaan hyvä suoja vesivälitteisiä tauteja vastaan mukaan luettuina Cryptosporidium ja Adenovirukset.

Vähentynyt kloorin käyttö

 - UV-desinfiointi auttaa vähentämään tarvittavan kloorin määrää ylläpitäen kuitenkin turvallista ja terveellistä uintiympäristöä. Tämä johtuu siitä, että UV-valo tuhoaa kloramiineja, joita muodostuu kloorin reagoidessa vedessä olevien epäpuhtauksien kanssa. Vähentämällä kloramiinitasoja tarvitaan vähemmän klooria tarvittavan puhtaustason ylläpitämiseksi. EU-maissa, jotka noudattavat DN-standardeja, on suurin sallittu kloramiinipitoisuus altaissa rajoitettu.

Parempi veden kirkkaus

 - UV-desinfiointi auttaa parantamaan veden kirkkautta hajottamalla orgaanisia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa sameutta tai värimuutoksia. Tämä saa veden näyttämään selkeämmältä ja kutsuvammalta.

Hajun vähentäminen

- UV-desinfiointi auttaa vähentämään kloorikäsittelyn voimakasta hajua altaissa. Tämä johtuu siitä, että UV-valo tuhoaa kloramiineja, jotka aiheuttavat voimakasta kloorin hajua. Hajun aiheuttaa pääasiassa tri-kloramiini.

Kustannussäästöt

 - UV-desinfiointi vähentää altaan ylläpitokustannuksia vähentämällä tarvittavien kemikaalien ja kloorin määrää, sekä vähentämällä veden vaihtamisen tarvetta.

Lue myös

Talousveden neutraloinnin eri menetelmät

Talousveden neutraloinnin eri menetelmät

Meille kaikille koulun kemian tunneilta tuttu pH-luku kuvaa veden tai ylipäänsä nesteen happamuutta eli vetyionien määrää. pH<7 tarkoittaa hapanta, pH 7 neutraalia ja pH>7 emäksistä nestettä. Talousveden tapauksessa tavoiteltu pH-arvo on 7,0 – 8,5. Suomalainen pohjavesi on yleensä hieman hapanta, jonka vuoksi pH:n korotus on usein välttämätön osa vedenkäsittelyä. Happamat vedet syövyttävät putkistomateriaaleja, mikä voi johtaa metallien, kuten lyijyn ja kuparin, liukenemiseen veteen. Tämä voi vaikuttaa veden laatuun ja terveyteen sekä esim. kylpyhuonekalusteiden puhtauteen.

Galvaaninen vedenkäsittely lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Galvaaninen vedenkäsittely lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Galvaaninen vedenkäsittelylaite ja keskipakoerotin yhdistettynä sivuvirtaan asennettuun pussisuodattimeen on osoittautunut tehokkaaksi ratkaisuksi lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien veden laadun parantamiseen sekä ylläpitämiseen.