UV-desinfioinnin monet mahdollisuudet

UV-desinfioinnin monet mahdollisuudet

UV-desinfiointia on käytetty jo vuosikymmenten ajan sekä meillä Suomessa että muualla maailmassa takaamaan juomavetemme mikrobiologinen laatu eli estämään taudinaiheuttajien leviäminen kodeissamme hanasta tulevan veden mukana.

Tekniikkaa käytetään talousveden lisäksi esim. uimahalleissa sekä yhä enenevissä määrin myös kunnallisten jätevesien käsittelyssä. Lisäksi UV-desinfiointi antaa yllättäviäkin mahdollisuuksia parantaa juomaveden ominaisuuksia.

Viimeisten vuosien ja vuosikymmenten ajan kuntiemme ja kaupunkiemme vedenottamoille, alavesisäiliöille ja vesitorneihin ympäri Suomea on asennettu UV-desinfiointilaitteita. UV-laite koostuu metallisesta reaktorista, jonka sisällä on lasiputkien suojaamat UV-lamput. Järjestelmä perustuu näissä laitteissa käytettävien matalapaineisten UV-lamppujen lähettämään UVC-valoon, jonka aallonpituus 254 nm reagoi mikrobien kanssa. Valo vaurioittaa mikrobien (bakteerit, virukset, loiset ym.) DNA:ta estäen niiden leviämisen eli mikrobit inaktivoidaan.

Juomavesien lisäksi elintarvike- ja lääketeollisuuden tuotannossa käytettävältä vedeltä edellytetään vähintään samaa puhtaustasoa kuin juomavedeltä ja siksi nämä teollisuudenalat ovat merkittäviä UV-desinfioinnin käyttäjiä. Prosessiteollisuudessa UV-desinfiointia hyödynnetään prosessi- ja kiertovesien käsittelyssä. Näissä sovellutuksissa UV-desinfioinnin pääasiallinen tarkoitus saattaa olla esim. bakteerikasvuston muodostumisen estäminen putkistoon, säiliöihin, pumppuihin, venttiileihin jne.

Fyysiseltä kooltaan suurimpia UV-desinfiointilaitteita käytetään jätevesien UV-käsittelyyn. Jäteveden UV-desinfiointi on kasvava trendi myös Suomessa ja Filterit Oy on mukana UV-desinfioinnin laitetoimittajana esimerkiksi kahdessa koko Euroopan mittakaavassa merkittävässä jätevedenpuhdistamo -projektissa Espoon Blominmäessä ja Tampereen Sulkavuoressa. Jäteveden UV-desinfioinnin pääasiallinen tarkoitus on suojella jätevedenpuhdistamoiden läheisyydessä sijaitsevia uimavesiä. Tavanomainen jäteveden puhdistusprosessi puhdistaa jätevesistä esim. kiintoaineet sekä laskee korkeat typpi- ja fosforipitoisuuksia, mutta ei poista merkittäviä taudinaiheuttajabakteereja ja -viruksia (esim. e.coli- ja enterococci-bakteerit tai vaikkapa koronavirukset). Uimavesistä saadaan turvalliset, kun puhdistamoprosessista lähtevä jätevesi ajetaan UV-desinfioinnin läpi ennen sen laskemista vesistöön.

Lue myös

Kovan veden aiheuttamat haitat

Kovan veden aiheuttamat haitat

Suomessa on isoja paikkakuntakohtaisia eroja veden kovuuksissa. Tämä pätee niin vesilaitoksiin kuin omiin kaivovesiin.

Kovan käyttöveden aiheuttamat näkyvät haitat ovat yleensä kalkkikerrostumat vesikalusteissa, hanojen poresuuttimissa ja suihkuissa. Kova vesi jättää kuivuessaan pinnoille vaaleita läikkiä.

Tiedätkö kaivovetesi laadun?

Tiedätkö kaivovetesi laadun?

Kaivoveden laatuun vaikuttaa moni asia. Kaivovesi voi olla terveydelle haitallista vaikka se olisi täysin kirkas, hajuton ja mauton.