TOC:n poisto UV-desinfiointilaitteella

UV-desinfioinnin pääasiallinen käyttökohde on juomavesi ja sen hygieenisen laadun turvaaminen. Ultraviolettivalon kemikaalis-fysikaaliset ominaisuudet mahdollistavat myös sen käytön myös muiden veden epäpuhtauksien käsittelyyn. Näistä yleisin on veden TOC-pitoisuuden (kokonaishiilen) laskeminen.

Tämän sovelluksen mahdollistamiseksi FILTERIT UV-desinfiointilaitteet TOC:n poistoon sisältävät matalapaineisia UV-lamppuja joiden lasipinta on erikseen optimoitu päästämään läpi matalataajuisempaa ja suuremman energian omaavaa UV-säteilyä kuin tavallisissa desinfiointiin tarkoitetuissa lampuissa. Tämä aallonpituus 185 nm hajottaa osan vesimolekyyleistä reaktiivisiksi hydroksyyliradikaaleiksi (OH-).

TOC-pitoisuuden laskeminen perustuu näiden hydroksyyliradikaalien erittäin voimakkaaseen hapetuskykyyn, joka johtaa orgaanisten epäpuhtauksien hapettumiseen hiilidioksidiksi ja vedeksi. Tämä johtaa TOC-pitoisuuden laskuun.

Yksi ultraviolettienergian käytön haasteista TOC:n poistossa on, ettei 185 nm UV-säteily läpäise yhtä hyvin vettä kuin desinfiointiin käytettävä 254 nm aallonpituus. Siksi TOC:n vähentämiseen tarvitaan huomattavasti korkeampi UV-annos verrattuna tavalliseen esim. juoma- tai uima-allasveden desinfioinnissa käytettävään UV-annokseen.

Yleisimpiä käyttökohteita FILTERIT UV-desinfiointilaitteille TOC:n poistossa ovat ultrapuhdasta vettä vaativat applikaatiot esim. elektroniikka- ja lääketeollisuudessa tai voimalaitoksissa. FILTERIT UV-desinfiointilaitteita TOC:n poistoon on saatavilla pienistä laboratoriokoon yksiköistä suuriin tuotantolaitosmittakaavan laitteisiin.