Kaivosteollisuus

Hiekanpoisto

Jäähdytysvesien suodatus

Mineraalien suodatus

RO

Tiivistevesien suodatus

Valumavesien suodatus

Hätäsuihkujen suodatus

Kemikaalien suodatus

Raakavesien suodatus

RO:n esisuodatus

UV-desinfiointi

Vedenpehmennys