Otsonointia käytetään tehokkaaseen desinfiointiin silloin kun muut desinfiointimenetelmät eivät ole tarpeeksi tehokkaita.

Otsoni on tehokas hapettaja, eikä se tarvitse lisättyjä kemikaaleja. Se on varmatoiminen ja käyttökustannuksiltaan edullinen desinfiointiratkaisu.

Generaattorin sisällä syntyy otsonia, kun happimolekyylit erotetaan energialähteellä happiatomeiksi, jotka törmäävät happimolekyyliin muodostaen otsonia. Korkeajännitteistä vaihtovirtaa syötetään dielektriseen purkautumisrakoon, joka sisältää happea sisältävää syöttökaasua. Kun otsoni liukenee veteen, muodostuneilla vapailla happoradikaaleilla on erinomainen epäpuhtauksiin ja molekyyleihin kohdistuva hapetuskyky.