Plasmadesinfiointi

Plasmadesinfioinnilla neutraloidaan huoneilmasta bakteerit, vaipalliset virukset sekä homeitiöt.

Jätevesistä plasmadesinfioinnilla voidaan muodostettavien happiradikaalien suuren hapettumistehon ansiosta poistaa lääkejäämät sekä vaikeasti hapetettavat orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet ilman ylimääräisiä kemikaaleja.