C-MEM

C-MEM™ tarkoittaa onttokuituun perustuvaa ultrasuodatusteknologiaa. C-MEM soveltuu juomaveden, prosessiveden, joki- ja järvivesien sekä jätevesien käsittelyyn. Tyypillisesti C-MEM on käytössä jätevedenpuhdistamoiden kalvosuodatus- eli MBR-prosesseissa.

C-MEM -järjestelmän toiminta perustuu kalvosuodattimina toimiviin hydrofiilisiin onttokuituihin. Kuidun reikäkoko on 20,1 nm. Kuitu on C-MEM:issä mahdollisimman suuren pinta-alan saavuttamiseksi keritty yhdessä moduulissa keräysputken ympärille ja suojattu kiintoainepartikkeleilta muovikuorella muodostaen suodatinpatruunan. Patruunamainen rakenne mahdollistaa tehokkaan ilman ja vastahuuhtelun avulla suoritetun huuhtelun. C-MEM -järjestelmä koostuu virtausmäärästä riippuen lukuisista toisiinsa kytketyistä C-MEM -patruunoista.

C-MEM ZERO

C-MEM -teknologiaa voidaan hyödyntää myös pienessä mittakaavassa. C-MEM Zero on järjestelmä, joka on rakennettu yhden C-MEM -patruunan ympärille. C-MEM Zerolla voidaan tehdä järvi- tai jokivedestä tai huonolaatuisesta kaivovedestä juomavettä ilman sähköä tai pumppua.