C-TECH

C-TECH on uudentyyppinen teknologia jäteveden tehokkaampaan käsittelyyn. C-TECH on jatkuva aktiivilietekäsittelymenetelmä. Sellaisena se on kehittyneempi versio perinteisestä ilmaukseen ja flotaatioon perustuvasta jäteveden panoskäsittelyprosessista (SBR). Tuloksena on puhtaampaa jätevettä kustannustehokkaammalla tavalla ja vaatien vähemmän pinta-alaa koko jäteveden puhdistuslaitokselta.

C-TECH prosessissa pystytään samassa altaassa suorittamaan useampi puhdistusvaihe samanaikaisesti. Tämä vähentää puhdistuslaitoksen vaatimaa tilantarvetta oleellisesti, Samalla kahta rinnakkaista allasta käyttämällä panosprosessista saadaan käytännössä jatkuva.

Prosessi automatisoidaan OUR (Oxygen Uptake Rate) -ohjauksella. OUR-ohjaus varmistaa prosessin jatkumisen ja tehokkaan toimituksen, vaikka käsiteltävän veden ominaisuudet (esim. kiintoainepitoisuus) vaihtelevatkin suuresti. Lisäksi sillä hallitaan prosessin energiakuormitusta ja pystytään säästämään jopa 50 % energiakustannuksissa.