Vedenkäsittely

Vedenkäsittely tarkoittaa prosesseja, joilla veden laatu parannetaan tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi juomaveden puhdistamista, jäteveden puhdistamista ennen sen palauttamista luontoon tai teollisuuden prosessiveden käsittelyä.

Vedenkäsittely voi sisältää useita eri vaiheita riippuen veden alkuperäisestä laadusta ja sen lopullisesta käyttötarkoituksesta. Nämä vaiheet voivat sisältää:

Esikäsittely, vesi suodatetaan karkeista epäpuhtauksista, kuten lehdistä, roskista ja suurista kiintoaineista.

Suodatus, vesi johdetaan läpi suodattimen, joka poistaa pienemmät hiukkaset.

Desinfiointi, veteen lisätään desinfiointiaineita, kuten klooria tai otsonia, tai vesi altistetaan UV-säteilylle tappamaan mahdolliset jäljellä olevat mikro-organismit.

Aktiivihiilisuodatus, aktiivihiilisuodatus on yksi yleisimmistä vedenkäsittelymenetelmistä. Se perustuu aktiivihiilen kykyyn sitoa itseensä monenlaisia epäpuhtauksia vedestä. Aktiivihiili on erityisesti käsiteltyä hiiltä, jolla on erittäin suuri pinta-ala. Tämä suuri pinta-ala tekee siitä erittäin tehokkaan suodatusmateriaalin.

Tuotevalikoimastamme löytyy ratkaisut niin teollisuuden, kuntien, laitosten ja kiinteistöjen käyttö- ja prosessivesien puhdistukseen kuin kotitalouksien kaivovesien puhdistukseen.