Vedenkäsittely

Vedenkäsittelylaitteen valintaan vaikuttaa aina käsiteltävän veden laatu, alkuperä ja lopputuloksen laatuvaatimus. Pääsääntöisesti vedenkäsittelylaite/menetelmä valitaan aina vesianalyysitulosten mukaan.

Filterit Oy:n vedenkäsittelylaitteet voidaan jakaa karkeasti viiteen eri ryhmään.

Massasuodattimet, joissa voidaan käyttää adsorptiomassoja, katalyyttisia massoja, alkaloivia massoja sekä erilaisia suodatinhiekkoja.

Ioninvaihtosuodattimet, joissa voidaan käyttää anioni- ja kationihartseja tai näiden yhdistelmiä.

Kalvosuodattimet, joihin kuuluvat mikrosuodatus-, ultrasuodatus- ja nanosuodatuslaitteet sekä käänteisosmoosilaitteet eli RO-laitteet.

Hapettimet

Sähköstaattinen vedenkäsittely

Tuotevalikoimastamme löytyy ratkaisut niin teollisuuden, kuntien, laitosten ja kiinteistöjen käyttö- ja prosessivesien puhdistukseen kuin kotitalouksien kaivovesien puhdistukseen.