Arseenin poisto

Arseeni on maaperässä luonnostaan esiintyvä terveydelle haitallinen raskasmetalli. Arseenia voi liueta maaperästä pohjaveteen ja kulkeutua kaivoihin. Arseenia esiintyy kaivovesissä muun muassa Pirkanmaan seudulla, ja jonkin verran myös Kaakkois-, Etelä- ja Lounais-Suomessa. Arseenia esiintyy erityisesti porakaivoissa.

Jos halutaan puhdistaa koko talouden vesi tai tarvitaan suurta hetkellistä virtausta arseenin poistoon, niin voidaan käyttää vastavirtahuuhtelulla varustettua FilterAS suodatinta. Arseeninpoistosuodattimessa käytetään erityistä synteettistä rautaoksidimassaa, jolla on erittäin suuri arseeninsitomiskyky. Rautaoksidi toimii absorptioperiaatteella ja pienentää arseenipitoisuuden alle 4 µg/l.

Suodatin on varustettu kello-ohjatulla vastavirtahuuhteluautomatiikalla, mikä pitää suodatinmassan puhtaana myös muista epäpuhtauksista.

Pienemmille vesimäärille, esim. vain juomavedenpuhdistukseen taloudellisempi menetelmä käänteisosmoosi. Käänteisosmoosi pudistaa vedestä myös paljon muita liuenneita suoloja ja aineita. Muun muassa fluoridia, uraania, klorideja, bakteereja, viruksia, raskasmetalleja jne.

Tuotetiedot

Materiaalit Lasikuituvahvisteinen polyetyleeni
Käyttöpaine 2 – 6 bar
Käyttölämpötila max 35 °C
Tilavuusvirroille max 18 m³/h