Humuksen poisto

Humus aiheuttaa vedelle väri- ja makuhaittoja. Humuksen poistoon käytetään yleensä FilterAFM hypersuodatinta, FilterCarb aktiivihiilisuodatinta tai FilterAN anionivaihdinta.

Humusta esiintyy laajalti ja eri muodoissa erityisesti suomalaisissa pintavesissä. Humus antaa vedelle väri- ja makuhaittoja ja sitä esiintyy myös kiinteinä ja näkyvinä hiukkasina vedessä.

Humuksen poisto on tapauskohtaista ja vaatii melkein aina vesianalyysin ja koesuodatuksia, että saadaan varmuus toimivasta suodattimesta tai suodatinyhdistelmästä. Yleensä humus poistetaan FilterAFM hypersuodattimella, FilterCarb aktiivihiilisuodattimella tai FilterAN anionivaihtimella. Vaikeammissa tapauksissa joudutaan asentaman erityyppisiä suodattimia peräkkäin ja käyttämään veden viimeistelyyn vielä käänteisosmoosilaitetta.