Käänteisosmoosilaitteet

Käänteisosmoosi (Reverse Osmosis eli RO) on teollinen prosessi, jossa veden epäpuhtaudet poistetaan paineen avulla. Prosessissa vesi pakotetaan kovalla paineella puoliläpäisevän kalvon, ns. käänteisosmoosikalvon läpi.

Käänteisosmoosi- eli RO-laitteita käytetään esimerkiksi prosessiteollisuuden eri tarpeisiin, elintarviketeollisuuteen, lääke- ja bioteollisuuteen, voimalaitosten vedenkäsittelyyn sekä juomaveden valmistukseen.

Käsiteltävä vesi voi olla talousvettä, murtovettä, merivettä, prosessivettä tai tehokkaalla esikäsittelyllä tapauksissa jopa jätevettä.

RO-laitteiden koko vaihtelee pienistä tiskipöydän alle asennettavista juomavesilaitteista jopa kymmenen metriä leveisiin teollisiin RO-laitteisiin.

KÄÄNTEISOSMOOSIN PERIAATE

Luonnollinen osmoosi tapahtuu esim. kasvien soluissa soluseinämän puoliläpäisevän kalvon päästäessä veden läpi suolojen jäädessä kalvon toiselle puolelle. Vesi virtaa solun sisälle tai ulos sen mukaan, kummalla puolella on väkevämpi liuos. Tällä tavalla liuosten pitoisuudet tasoittuvat.

Käänteisosmoosissa luonnon osmoosi toteutetaan käänteisenä muodostamalla vedelle korkeapainepumpulla korkea paine, jolla vesi saadaan virtaamaan puoliläpäisevän kalvon läpi suolaisemmasta liuoksesta laimeampaan. Käytettävät kalvot ovat teollisesti valmistettuja. RO-kalvo estää suolojen, bakteerien, virusten sekä muiden mikro-organismien ja kiintoaineiden pääsemisen laimeampaan liuokseen. Menetelmällä saadaan vettä, josta on vähintään 95 % suoloista poistettu. Filterit käänteisosmoosilaitteilla saadaan vedestä poistettua 99 % suoloista ja veden sähkönjohtavuus saadaan laskettua alle 15µS/cm arvoon. Tällöin puhutaan lähes suolattomasta III-luokan vedestä (sähkönjohtavuus 5-15 µS/cm), joka soveltuu esimerkiksi ultrapuhdasta vettä tuottavien laitteistojen syöttöveden käsittelyyn. Vielä puhtaampaa II-luokan vettä valmistetaan lisäämällä järjestelmään sekaioninvaihdin (mixed bed) tai elektrodeionisaatioyksikkö (EDI), jolloin veden sähkönjohtavuus saadaan laskemaan jopa <0,1 µS/cm saakka.  

Käänteisosmoosin tuloksena käsiteltävä vesi jakautuu permeaattiin (puhdistettu vesi) ja rejektiin (josta osa palautetaan prosessin alkuun).

RO-LAITTEIDEN KÄYTTÖ VEDENPUHDISTUKSESSA

Epäpuhtauksista ja mikro-organismeista puhdistettu, alhaisen johtokyvyn vesi on standardivaatimus monelle laitteelle ja tuotantoprosessille. RO-laitteiden tyypillisiä käyttökohteita ovat akkuveden valmistus, autoklaavit, elintarviketeollisuus, ilmankostutus, jääpala- tai jääkoneet, juomavesi, kasvihuoneet, kattilalaitokset, kemian- ja elektroniikkateollisuus, laboratoriot, lääketeollisuus, tislauslaitteet sekä täyssuolanpoistolaitteet. Parhaimmillaan käänteisosmoosilla pystytään valmistamaan juomavettä merivedestä.

ESIKÄSITTELY

RO-laite vedenpuhdistusprosessin osana tarvitsee lähes aina esikäsittelyä. Esikäsittely suojaa spiraalimaisia RO-kalvoja ja pidentää niiden käyttöikää sekä estää häiriötilanteiden syntymistä. Tarvittava esikäsittely valitaan yksilöllisesti kohteen veden ominaisuuksien perusteella ja se voi olla yksi- tai monivaiheinen. Tavallisimmin ennen käänteisosmoosia on kiintoainesuodatin, aktiivihiilisuodatin, vedenpehmennin, raudanpoistoyksikkö tai kemikaalikäsittely.

Tuotetiedot

Käyttöpaine   max 21 bar
Permeaatti   0,008 – 50 m³/h
Tuloveden paine   min 1,5 bar max 5 bar
Veden lämpötila   min 5 °C max 40 °C
Suolanpoisto   92 – 99 %