Käänteisosmoosi eli RO

Käänteisosmoosi (Reverse Osmosis eli RO) on teollinen kalvotekniikkaan perustuva prosessi, jossa veden epäpuhtaudet poistetaan paineen avulla. Käänteisosmoosilaitteen prosessissa vesi pakotetaan kovalla paineella puoliläpäisevän kalvon, ns. käänteisosmoosikalvon läpi.

Käänteisosmoosi on tavanomaisista vedenkäsittelymenetelmistä kaikkein tehokkain. RO-laitteita käytetään esimerkiksi prosessiteollisuuden eri tarpeisiin, elintarviketeollisuuteen, lääke- ja bioteollisuuteen, voimalaitosten vedenkäsittelyyn sekä juomaveden valmistukseen.

Käsiteltävä vesi voi olla talousvettä, murtovettä, merivettä, prosessivettä tai tehokkaalla esikäsittelyllä tapauksissa käänteisosmoosilaite tekee jopa jätevedestä puhdasta vettä.

RO-laitteiden koko vaihtelee pienistä tiskipöydän alle asennettavista juomavesilaitteista jopa kymmenen metriä leveisiin teollisiin RO-laitteisiin.

Käänteisosmoosin periaate

Luonnollinen osmoosi tapahtuu esim. kasvien soluissa soluseinämän puoliläpäisevän kalvon päästäessä veden läpi suolojen jäädessä kalvon toiselle puolelle. Vesi virtaa solun sisälle tai ulos sen mukaan, kummalla puolella on väkevämpi liuos. Tällä tavalla liuosten pitoisuudet tasoittuvat.

Käänteisosmoosilaitteessa luonnon osmoosi toteutetaan käänteisenä pumppaamalla vesi korkealla paineella puoliläpäisevän kalvon läpi suolaisemmasta liuoksesta laimeampaan. Käytettävät kalvot ovat teollisesti valmistettuja. RO-kalvo estää suolojen, bakteerien, virusten sekä muiden mikro-organismien ja kiintoaineiden pääsemisen laimeampaan liuokseen. Menetelmällä saadaan vettä, josta on vähintään 95 % suoloista poistettu.

Filterit käänteisosmoosilaitteilla saadaan vedestä poistettua 99 % suoloista ja veden sähkönjohtavuus saadaan laskettua alle 15µS/cm arvoon. Tällöin puhutaan lähes suolattomasta III-luokan vedestä (sähkönjohtavuus 5-15 µS/cm), joka soveltuu esimerkiksi ultrapuhdasta vettä tuottavien laitteistojen syöttöveden käsittelyyn. Vielä puhtaampaa II-luokan vettä valmistetaan lisäämällä järjestelmään sekaioninvaihdin (mixed bed) tai elektrodeionisaatioyksikkö (EDI), jolloin veden sähkönjohtavuus saadaan laskemaan jopa <0,1 µS/cm saakka.

RO-laitteessa käänteisosmoosin tuloksena käsiteltävä vesi jakautuu permeaattiin (puhdistettu vesi) ja rejektiin (josta osa palautetaan prosessin alkuun).

RO-laitteiden käyttö vedenpuhdistuksessa

Epäpuhtauksista ja mikro-organismeista puhdistettu, alhaisen johtokyvyn vesi on standardivaatimus monelle laitteelle ja tuotantoprosessille.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat:

 • Akkuveden valmistus
 • Autoklaavit
 • Elintarviketeollisuus
 • Ilmankostutus
 • Jääpala- tai jääkoneet
 • Juomavesi
 • Kasvihuoneet
 • Kattilalaitokset
 • Kemian- ja elektroniikkateollisuus
 • Laboratoriot
 • Lääketeollisuus
 • Tislauslaitteet
 • Täyssuolanpoistolaitteet

Parhaimmillaan käänteisosmoosilaite valmistaa juomavettä merivedestä.

Esikäsittely

Käänteisosmoosilaite vedenpuhdistusprosessin osana tarvitsee lähes aina esikäsittelyä. Esikäsittely suojaa spiraalimaisia RO-kalvoja ja pidentää niiden käyttöikää sekä estää häiriötilanteiden syntymistä.

Tarvittava esikäsittely valitaan yksilöllisesti kohteen veden ominaisuuksien perusteella ja se voi olla yksi- tai monivaiheinen.

Tavallisimmin ennen RO-laitetta vesi ajetaan kiintoainesuodattimen, aktiivihiilisuodattimen, vedenpehmentimen, raudanpoistoyksikön tai kemikaalikäsittelyn läpi.