Massasuodattimet

Filterit massasuodattimilla poistetaan vedestä haitallisia aineita. Suodattiminen toiminta perustuu kemialliseen ioninvaihtoreaktioon. Reaktiossa veteen liuenneet epäpuhtauden reagoivat ioninvaihtomassan kanssa. Reaktion seurauksen epäpuhtaudet kiteytyvät ja sitoutuvat ioninvaihtomassaan. Tietyn käsitellyn vesimäärän jälkeen ioninvaihtomassa huuhdellaan sekä elvytetään, jolloin epäpuhtaudet huuhtoutuvat huuhteluveden mukana ja massa on jälleen käyttövalmiina vedenkäsittelyyn.

Automatiikka ohjaa Filterit massasuodattimen eri vaiheita. Huuhteluvaiheen aikana suodattimella ei ole tuottoa, mutta huuhtelu voidaan ajastaa tapahtuvaksi yöaikaan. Filterit ioninvaihtosuodattimia voidaan asentaa myös rinnakkain. Tämä mahdollistaa käsitellyn veden jatkuvan saannin.

Suodattimiin valitaan käyttötarkoituksen mukaisesti sopiva ioninvaihtomassa.