Nikkelin poisto

Nikkeli aiheuttaa yleisesti allergiaoireita eikä sen vuoksi ole hyväksi suurina pitoisuuksina juomavedessä.

Nikkelin poistoon käytetään sen poistoon erityisesti valmistettua hartsia ioninvaihtajana. Läpivirtauksessa nikkeli hapettuu ja hartsipatja sitoo muodostuneet yhdisteet itseensä. Laite huuhtelee ioninvaihtomassan keräämät epäpuhtaudet automaattisesti. Huuhtelu takaa suodattimen tehokkaan jatkuvan toiminnon. Laite suorittaa huuhtelun määrätyin aikavälein perustuen joko aikaan tai käsiteltyyn vesimäärään. Huuhtelu voidaan ajastaa tapahtuvaksi haluttuna vuorokaudenaikana.