Radonin poisto

Radon poistetaan vedestä joko aktiivihiilisuodattimella tai ilmastuslaitteella (Radonett).

Aktiivihiilisuodatinta käytettäessä suodatin toimii säteilylähteenä, jolloin se on sijoitettava asuintiloista pois esimerkiksi erilliseen pumppuhuoneeseen tai kellariin. Säteily on heikkoa, ja jo noin kolmen metrin päässä suodatinsäiliöstä se on heikentynyt taustasäteilyä vastaavaksi.

Aktiivihiilisuodatin poistaa vedestä radonin lisäksi myös klooria ja klooriyhdisteitä, maaperästä ja eri materiaaleista liuenneita orgaanisia jäämiä, pinta-aktiivisia torjunta-aineita sekä makuja ja hajuja.

Radonett ilmastuslaite poistaa vedestä radonia UV-desinfioidun ilman avulla ilman massoja tai kemikaaleja.

Radonett poistaa radonia vedestä erittäin tehokkaasti. Se on jatkuvatoiminen nopea läpivirtauspuhdistin joka radonin lisäksi poistaa vedestä myös metaanikaasua, rikkivetyä, hiilidioksidia sekä hiilihappoa. Lisäksi se nostaa veden pH:n neutraaliin noin 7,5:een