Raudanpoisto ja mangaanin poisto vedestä

Rauta ja mangaani ovat yleisimpiä kaivovesien käyttöä haittaavia aineita Suomessa ja ne esiintyvät usein yhdessä. Rautaa esiintyy kuitenkin huomattavasti enemmän. Rauta voi olla maaperässä joko pelkistyneessä tai hapettuneessa muodossa. Veteen liuennut rauta on yleensä pelkistynyttä, hapettunut muoto on saostunutta.

Suuri rauta- ja mangaanipitoisuus aiheuttaa saostumia sekä talousveteen sameutta, pyykin ja astioiden värjääntymistä, pahaa makua etenkin ruoissa ja juomissa. Rauta ja mangaani värjää myös vesikalusteita. Se myös edistää korroosiota ja saattaa tukkia venttiilit ja hanat. Rautapitoinen vesi näkyy ruskeana sakkana veden seistyä jonkin aikaa avonaisessa astiassa.

Varsinaista terveyshaittaa raudasta ja mangaanista ei vedessä esiintyvissä pitoisuuksissa aikuisille ole. Mangaanin on kuitenkin todettu olevan suurina pitoisuuksina (yli 100 µg/l) haitallista lasten terveydelle.

Raudan ja mangaanin poisto vedestä tapahtuu yleensä hapettamalla ja suodattamalla se katalysoivan massan läpi. Rauta hapetetaan ensin suodattimessa ilmastamalla, jolloin pelkistynyt rauta Fe (II) muuttuu saostuneeksi raudaksi Fe (III), minkä jälkeen saostunut rauta saadaan suodatettua pois.

Raudan laatutavoite on vesilaitosten jakamalle vedelle enintään 200 µg/l ja yksityiskaivoille enintään 400 µg/l. Mangaanin laatutavoite on vesilaitosten jakamalle vedelle enintään 50 µg/l ja yksityiskaivoille enintään 100 µg/l.

Filterit FilterAir raudan- ja mangaaninpoisto suodatinsarja poistaa vedestä tehokkaasti raudan, mangaanin ja rikkivetykaasut (mätä kananmunanhaju). Raudan ja mangaanin saostaminen tapahtuu ekologisesti ilman kemikaaleja. Suodattimen edistyksellinen huuhteluautomatiikka hapettaa veden suodattimessa ja saostunut rauta ja mangaani jäävät suodatinmassaan. Hapetuksen yhteydessä myös rikkivetykaasut poistuvat. Suodatinmassaan kertynyt rauta- ja mangaanisakka huudellaan automaattisesti viemäriin säädetyn välein. Veden pH-luvun ollessa alle neutraalin rajan suodattimeen voidaan lisätä pH:n korotusmassaa. Säännöllisellä suodatusmassan huuhtelulla ja hapetuksella pidetään suodattimen toimintakykyä yllä useita vuosia ilman kemikaaleja.

Tuotetiedot

Materiaalit Lasikuituvahvisteinen polyetyleeni
Käyttöpaine 2,5 – 8 bar
Käyttölämpötila max 50 °C
Tilavuusvirroille max 8 m³/h