Rikkivedyn poisto

Rikkivety aiheuttaa veteen mädän kananmunan hajua. Tehokkain suodatin haju- ja makuhaittoihin on aktiivihiili. Vesi virtaa aktiivihiilen läpi. Läpivirtauksessa rikkivety-yhdisteet hapettuvat ja aktiivihiilimassa sitoo muodostuneet yhdisteet itseensä. Laite huuhtelee ioninvaihtomassan keräämät epäpuhtaudet automaattisesti. Huuhtelu samalla elvyttää aktiivihiilen, mikä takaa suodattimen tehokkaan jatkuvan toiminnon. Laite suorittaa huuhtelun määrätyin aikavälein perustuen joko aikaan tai käsiteltyyn vesimäärään. Huuhtelu voidaan ajastaa tapahtuvaksi haluttuna vuorokaudenaikana.

Mikäli vedessä on myös rauta- tai mangaaniongelmia voidaan kaikki kolme ongelmaa poistaa yhdellä Filterair hapettavalla massasuodattimella.