Suolanpoisto

Käänteisosmoosilaitteessa luonnon osmoosi toteutetaan käänteisenä muodostamalla vedelle korkeapainepumpulla korkea paine, jolla vesi saadaan virtaamaan puoliläpäisevän kalvon läpi suolaisemmasta liuoksesta laimeampaan. Käytettävät kalvot ovat teollisesti valmistettuja. RO-kalvo estää suolojen, bakteerien, virusten sekä muiden mikro-organismien ja kiintoaineiden pääsemisen laimeampaan liuokseen. Menetelmällä saadaan puhdistettua vettä merivedestä, josta on 95-99 % suoloista poistettu.