Vedenpehmentimet

Kalkin poisto vedestä, kovuuden poisto eli vedenpehmennys

Vedenpehmennintä käytetään kovan, eli kalkkipitoisen veden pehmentämiseen.

Kovaksi vedeksi kutsutaan korkeita kalsium- ja magnesium-ionipitoisuuksia sisältävää vettä, joka aiheuttaa haitallisia kerrostumia putkistoon, lämminvesivaraajiin, tiski- ja pesukoneisiin ja kahvinkeittimiin jne. — erityisesti laitteisiin, joissa vesi lämmitetään. Nämä kerrostumat aiheuttavat merkittävää energiahukkaa, kalliita korjauksia, käyttökatkoksia sekä ylimääräistä puhdistustyötä.

Vedenpehmentimen toiminta

Filterit vedenpehmennin, eli kalkinpoistosuodatin perustuu ioninvaihtoon. Ioninvaihto on menetelmä, jossa veden kalsium- ja magnesiumpitoisuudet pienennetään luonnollisilla prosesseilla. Vedenpehmennyksessä ioninvaihtohartsi poistaa vedestä kalkin sitomalla veden kovuusionit - yleisimmin kalsium- ja magnesiumionit - itseensä. Suodatusmateriaalina käytetään ns. kationihartsia. Vesi johdetaan pehmennyssäiliöön sijoitetun kationihartsin läpi. Reaktiossa ei-toivotut ionit vaihtuvat toivottuihin ioneihin. Vaihtoioneina käytetään natriumeja (Na+), jotka saadaan suolatableteista.

Tietyn käsitellyn vesimäärän jälkeen ioninvaihtomassan teho heikkenee. Massan toimintakapasiteettia ylläpidetään elvytysprosessilla (regeneroinnilla). Elvytyksen aikana massaan johdetaan suolaliuosta. Suolaliuos reagoi massan kanssa vapauttaen siihen sitoutuneet kalsium ja magnesium ionit. Suolakäsittelyn jälkeen massa huuhdellaan huolellisesti, jolloin kovuusionit sekä ylimääräinen suola huuhtoutuvat huuhteluveden mukana pois. Suolaliuos ja pehmennetty vesi eivät ole näin missään vaiheessa toistensa kanssa kosketuksissa, ja elvytys- sekä puhdasvesijärjestelmät pysyvät täysin toisistaan erillisinä. Tämän jälkeen ioninvaihtomassa on jälleen käyttövalmis kovuuden poistoon.

Vesimääräohjattu automatiikka ohjaa Filterit vedenpehmentimen eri vaiheita. Elvytysvaiheen aikana pehmennin ei tuota pehmennettyä vettä, mutta elvytys voidaan ajastaa tapahtuvaksi yöaikaan. Filterit Vedenpehmentimiä voidaan asentaa myös rinnakkain, jolloin yhden pehmennyssäiliön elvytyksen aikana muut säiliöt suorittavat pehmennystä. Nämä duplex-, triplex- jne. vedenpehmentimet mahdollistavat pehmennetyn veden jatkuvan saannin elvytyksen aikana.

Vedenpehmentimen käyttökohteita

Tyypillisesti Filterit vedenpehmentimiä käytetään teollisuudessa, vesilaitoksilla, kiinteistöissä ja omakotitaloissa silloin kun talousvesi on kovaa ja se aiheuttaa kerrostumia putkistoihin, pumpuille, venttiileihin tai esim. kylpyhuoneisiin. Vedenpehmennintä käytetään myös pehmeään veteen silloin kun vedestä halutaan pois kaikki kovuus ionit. Tällaisia käyttökohteita ovat esimerkiksi RO-laitteet, höyrykattilat ja -kaapit, sadettimet, sekä kostutusjärjestelmät.

Tuotetiedot

Materiaalit Lasikuituvahvisteinen polyetyleeni
Käyttöpaine 2 – 7 bar
Käyttölämpötila max 43 °C
Tilavuusvirroille max 54 m³/h