Ioninvaihtosuodattimet

Arseenin poisto

Arseeni on elimistölle välttämätön aine, joka kuitenkin suuremmissä määrissä on erittäin haitallista. Arseenin poistoon on oma massansa, jonka ominaisuuksiin kuuluu arseenimäärän hidas ja ennustettava kasvu massan käyttöiän loppuessa. Arseenin määrä ei siis kasva yllättäen. Arseenin poistoon käytetään rakeista ferrihydroksidimassaa (GFH). Massan läpi johdettavassa läpivirtauksessa veden arseeniyhdisteet hapettuvat ja ioninvaihtomassa sitoo muodostuneet yhdisteet itseensä. Laite huuhtelee ioninvaihtomassan keräämät epäpuhtaudet automaattisesti. Huuhtelu samalla elvyttää massan, mikä takaa suodattimen tehokkaan jatkuvan toiminnon. Laite suorittaa huuhtelun määrätyin aikavälein perustuen joko aikaan tai käsiteltyyn vesimäärään. Huuhtelu voidaan ajastaa tapahtuvaksi haluttuna vuorokaudenaikana.