Ioninvaihtosuodattimet

Humuksen poisto

Humusta esiintyy laajalti ja eri muodoissa erityisesti suomalaisissa sisävesissä. Humus antaa vedelle väri- ja makuhaittoja ja sitä esiintyy myös kiinteinä ja näkyvinä hiukkasina pintavesissä. Humuksen poistossa käytetään tarkoin määriteltyä kvartsihiekkaa. Läpivirtauksessa humus sekä humusyhdisteet hapettuvat ja hiekkapatja sitoo muodostuneet yhdisteet itseensä. Laite huuhtelee ioninvaihtomassan keräämät epäpuhtaudet automaattisesti. Huuhtelu takaa suodattimen tehokkaan jatkuvan toiminnon. Laite suorittaa huuhtelun määrätyin aikavälein perustuen joko aikaan tai käsiteltyyn vesimäärään. Huuhtelu voidaan ajastaa tapahtuvaksi haluttuna vuorokaudenaikana.