Itsepuhdistuvat suodattimet

JET-tyyppiset automaattisuodattimet

JET-tyyppiset automaattisuodattimet ovat huoltovapaita suodattimia. Niissä ei ole tyhjennysventtiiliä lukuunottamatta liikkuvia osia.

Suodattimeen tuleva neste virtaa suodattimen päätylaipan läpi suodatinelementtien sisälle. Suodatinelementtien poikkipinta-ala on tuloputkea huomattavasti pienempi. Nesteen virtausnopeus elementtien sisällä kasvaa. Neste suodattuu suodatinelementtien läpi Bernoulli-periaatteen mukaisesti, ja epäpuhtaudet jatkavat matkaansa keräilykammioon.

Aikaan ja paine-eroon perustuva automatiikka ohjaa tyhjennystä. Suodattimen tyhjennysventtiilin avautuessa, putkilinjassa vallitseva paine aiheuttaa virtauksen avoimeen tilaan, esim. viemärilinjaan. Tällöin suodatetut epäpuhtaudet siirtyvät keräilykammiosta ulos. Tyhjennysjakso ei katkaise suodatusta, vaan suodatus toimii koko tyhjennysjakson ajan.

Tuotetiedot

Materiaalit   teräs, AISI 316, PP, lasikuitu
Paineluokat   PN6 – PN64
Yhteet   DN65 – DN3000
Suodatusasteet   1 μm ylöspäin
Tilavuusvirroille   1 – 25000 m3/h