Käänteisosmoosilaitteet

Käänteisosmoosin periaate

Luonnollinen osmoosi tapahtuu esim. kasvien soluissa soluseinämän puoliläpäisevän kalvon päästäessä veden läpi suolojen jäädessä kalvon toiselle puolelle. Vesi virtaa solun sisälle tai ulos sen mukaan, kummalla puolella on väkevämpi liuos. Liuosten pitoisuudet tasoittuvat.

Käänteisosmoosissa luonnon osmoosi toteutetaan käänteisenä muodostamalla vedelle korkeapainepumpulla korkea paine, jolla vesi saadaan virtaamaan puoliläpäisevän kalvon läpi suolaisemmasta liuoksesta laimeampaan. Käytettävät kalvot ovat teollisesti valmistettuja. RO-kalvo estää suolojen, bakteerien, virusten sekä muiden mikro-organismien ja kiintoaineiden pääsemisen laimeampaan liuokseen. Menetelmällä saadaan vettä, josta on vähintään 95 % suoloista poistettu. Parhaimmillaan Filterit käänteisosmoosilaitteilla saadaan vedestä poistettua 99 % suoloista ja veden sähkönjohtavuus saadaan laskettua alle 10 µS/cm arvoon. Tarvittaessa puhdistusta voidaan vielä tehostaa käänteisosmoosin jälkeen elektrodeionisaatiossa (EDI) tai sekaioninvaihtimella (mixed bed).

Käänteisosmoosin tuloksena käsiteltävä vesi jakautuu permeaattiin (puhdistettu vesi) ja rejektiin (josta osa palautetaan prosessin alkuun).