Ioninvaihtosuodattimet

Raudan ja mangnaanin poisto

Rauta ja mangaani aiheuttavat saostumia liaten pyykkiä ja vesikalusteita sekä aiheuttavat makuvirheitä. Suurina pitoisuuksina ne ovat myös terveysriskejä.

Raudan ja mangaanin poistossa käytettävä ioninvaihtomassa on pyrolusiittiä (MnO2). Vesi virtaa pyrolusiitin läpi. Läpivirtauksessa veden rauta- ja mangaaniyhdisteet hapettuvat ja ioninvaihtomassa sitoo muodostuneet yhdisteet itseensä. Laite huuhtelee ioninvaihtomassan keräämät epäpuhtaudet automaattisesti. Huuhtelu samalla elvyttää pyrolusiittimassan, mikä takaa suodattimen tehokkaan jatkuvan toiminnon. Laite suorittaa huuhtelun määrätyin aikavälein perustuen joko aikaan tai käsiteltyyn vesimäärään. Huuhtelu voidaan ajastaa tapahtuvaksi haluttuna vuorokaudenaikana.