Vedenpehmentimet

Vedenpehmentimen toiminta

Filterit Vedenpehmennin poistaa kalkin vedestä sitomalla veden kovuusionit - yleisimmin kalsium- ja magnesiumionit - itseensä. Suodatusmateriaalina käytetään ns. kationinvaihtomassaa. Vesi johdetaan pehmennyssäiliöön sijoitetun kationinvaihtomassan läpi. Reaktiossa ei-toivotut ionit vaihtuvat toivottuihin ioneihin. Vaihtoioneina käytetään natriumeja (Na+), jotka saadaan suolatableteista.

Tietyn käsitellyn vesimäärän jälkeen ioninvaihtomassan teho heikkenee. Massan toimintakapasiteettia ylläpidetään elvytysprosessilla (regeneroinnilla). Elvytyksen aikana massaan johdetaan mietoa suolaliuosta. Suolaliuos reagoi massan kanssa vapauttaen siihen sitoutuneet kalsium- ja magnesium-ionit. Suolakäsittelyn jälkeen massa huuhdellaan huolellisesti, jolloin kovuusionit sekä ylimääräinen suola huuhtoutuvat huuhteluveden mukana pois. Tämän jälkeen ioninvaihtomassa on jälleen käyttövalmis pehmennysprosessiin.

Automatiikka ohjaa Filterit vedenpehmentimen eri vaiheita. Elvytysvaiheen aikana pehmentimellä ei ole tuottoa, mutta elvytys voidaan ajastaa tapahtuvaksi yöaikaan. Filterit Vedenpehmentimiä voidaan asentaa myös rinnakkain jolloin yhden pehmennyssäiliön elvytyksen aikana muut säiliöt suorittavat pehmennystä. Tämä mahdollistaa pehmennetyn veden jatkuvan saannin elvytyksen aikana.