Keskipakoerottimet

Lakos keskipakoerottimien toiminta perustuu nimensä mukaisesti keskipakovoimaan.

Suodatettava neste joutuu suodattimeen tullessaan pyörteelliseen virtaukseen. Pyörrevirta kulkee suodattimen yläosasta alaspäin. Nestettä painavammat partikkelit kulkeutuvat pyörrevirran ulkoreunalle. Pyörrevirran alimmassa kohdassa partikkelit erkanevat virtauksesta ja laskeutuvat suodattimen pohjalle keräilykammioon. Suodatettu neste poistuu suodattimen keskeltä ulos. Keräilykammiosta partikkelit poistetaan tyhjennysventtiilin kautta.

Tyhjennysventtiili voi olla joko käsi- tai automaattikäyttöinen.

Suodattimen automatiikka toimii ajastimella. Automatiikka ohjaa tyhjennystä, joka tapahtuu avaamalla keräilykammion toimilaitteellinen tyhjennysventtiili. Suodattimen tyhjennysventtiilin avautuessa putkilinjassa vallitseva paine siirtää epäpuhtaudet keräilykammiosta avoimeen tilaan, esim. viemärilinjaan.

Tyhjennysjakso ei katkaise suodatusta, vaan separaattori toimii myös koko tyhjennysjakson ajan.

Tuotetiedot

Materiaalit
Paineluokat
Yhteet
Suodatusasteet
Tilavuusvirroille

teräs, AISI 316
PN6 – PN64
DN10 – DN500
5 μm ylöspäin
0,7 – 3000 m3/h