Ioninvaihtosuodattimet

Filterit Ioninvaihtosuodattimilla poistetaan talous- ja käyttövedestä haitallisia aineita. Suodattiminen toiminta perustuu kemialliseen ioninvaihtoreaktioon. Reaktiossa veteen liuenneet epäpuhtauden reagoivat ioninvaihtomassan kanssa. Reaktion seurauksen epäpuhtaudet kiteytyvät ja sitoutuvat ioninvaihtomassaan. Tietyn käsitellyn vesimäärän jälkeen ioninvaihtomassa huuhdellaan sekä elvytetään, jolloin epäpuhtaudet huuhtoutuvat huuhteluveden mukana ja massa on jälleen käyttövalmiina vedenkäsittelyyn.

Automatiikka ohjaa Filterit ioninvaihtosuodattimen eri vaiheita. Huuhteluvaiheen aikana suodattimella ei ole tuottoa, mutta huuhtelu voidaan ajastaa tapahtuvaksi yöaikaan. Filterit ioninvaihtosuodattimia voidaan asentaa myös rinnakkain. Tämä mahdollistaa käsitellyn veden jatkuvan saannin.

Suodattimiin valitaan käyttötarkoituksen mukaisesti sopiva ioninvaihtomassa.

Arseenin poisto

Arseeni on elimistölle välttämätön aine, joka kuitenkin suuremmissä määrissä on erittäin haitallista. Arseenin poistoon on oma massansa, jonka ominaisuuksiin kuuluu arseenimäärän hidas ja ennustettava kasvu massan käyttöiän loppuessa. Arseenin määrä ei siis kasva yllättäen. Arseenin poistoon käytetään rakeista ferrihydroksidimassaa (GFH). Massan läpi johdettavassa läpivirtauksessa veden arseeniyhdisteet hapettuvat ja ioninvaihtomassa sitoo muodostuneet yhdisteet itseensä. Laite huuhtelee ioninvaihtomassan keräämät epäpuhtaudet automaattisesti. Huuhtelu samalla elvyttää massan, mikä takaa suodattimen tehokkaan jatkuvan toiminnon. Laite suorittaa huuhtelun määrätyin aikavälein perustuen joko aikaan tai käsiteltyyn vesimäärään. Huuhtelu voidaan ajastaa tapahtuvaksi haluttuna vuorokaudenaikana.

Humuksen poisto

Humusta esiintyy laajalti ja eri muodoissa erityisesti suomalaisissa sisävesissä. Humus antaa vedelle väri- ja makuhaittoja ja sitä esiintyy myös kiinteinä ja näkyvinä hiukkasina pintavesissä. Humuksen poistossa käytetään tarkoin määriteltyä kvartsihiekkaa. Läpivirtauksessa humus sekä humusyhdisteet hapettuvat ja hiekkapatja sitoo muodostuneet yhdisteet itseensä. Laite huuhtelee ioninvaihtomassan keräämät epäpuhtaudet automaattisesti. Huuhtelu takaa suodattimen tehokkaan jatkuvan toiminnon. Laite suorittaa huuhtelun määrätyin aikavälein perustuen joko aikaan tai käsiteltyyn vesimäärään. Huuhtelu voidaan ajastaa tapahtuvaksi haluttuna vuorokaudenaikana.

Kloorin poisto

Klooria käytetään pieniä määriä pieneliöiden torjumiseen käyttövedessä. Kloori aiheuttaa kuitenkin veteen haju- ja makuhaittoja. Aktiivihiili on tehokkain kloorinpoistaja ja se poistaa myös muut maku- ja hajuhaitat. Vesi virtaa aktiivihiilen läpi. Läpivirtauksessa klooriyhdisteet sekä vapaa kloori hapettuvat ja aktiivihiilimassa sitoo muodostuneet yhdisteet itseensä. Laite huuhtelee ioninvaihtomassan keräämät epäpuhtaudet automaattisesti. Huuhtelu samalla elvyttää aktiivihiilen, mikä takaa suodattimen tehokkaan jatkuvan toiminnon. Laite suorittaa huuhtelun määrätyin aikavälein perustuen joko aikaan tai käsiteltyyn vesimäärään. Huuhtelu voidaan ajastaa tapahtuvaksi haluttuna vuorokaudenaikana.

Nikkelin poisto

Nikkeli aiheuttaa yleisesti allergiaoireita eikä sen vuoksi ole hyväksi suurina pitoisuuksina juomavedessä.

Nikkelin poistoon käytetään sen poistoon erityisesti valmistettua hartsia ioninvaihtajana. Läpivirtauksessa nikkeli hapettuu ja hartsipatja sitoo muodostuneet yhdisteet itseensä. Laite huuhtelee ioninvaihtomassan keräämät epäpuhtaudet automaattisesti. Huuhtelu takaa suodattimen tehokkaan jatkuvan toiminnon. Laite suorittaa huuhtelun määrätyin aikavälein perustuen joko aikaan tai käsiteltyyn vesimäärään. Huuhtelu voidaan ajastaa tapahtuvaksi haluttuna vuorokaudenaikana.

Raudan ja mangnaanin poisto

Rauta ja mangaani aiheuttavat saostumia liaten pyykkiä ja vesikalusteita sekä aiheuttavat makuvirheitä. Suurina pitoisuuksina ne ovat myös terveysriskejä.

Raudan ja mangaanin poistossa käytettävä ioninvaihtomassa on pyrolusiittiä (MnO2). Vesi virtaa pyrolusiitin läpi. Läpivirtauksessa veden rauta- ja mangaaniyhdisteet hapettuvat ja ioninvaihtomassa sitoo muodostuneet yhdisteet itseensä. Laite huuhtelee ioninvaihtomassan keräämät epäpuhtaudet automaattisesti. Huuhtelu samalla elvyttää pyrolusiittimassan, mikä takaa suodattimen tehokkaan jatkuvan toiminnon. Laite suorittaa huuhtelun määrätyin aikavälein perustuen joko aikaan tai käsiteltyyn vesimäärään. Huuhtelu voidaan ajastaa tapahtuvaksi haluttuna vuorokaudenaikana.

Rikkivedyn poisto

Rikkivety aiheuttaa veteen mädän kananmunan hajua. Tehokkain suodatin haju- ja makuhaittoihin on aktiivihiili. Vesi virtaa aktiivihiilen läpi. Läpivirtauksessa rikkivety-yhdisteet hapettuvat ja aktiivihiilimassa sitoo muodostuneet yhdisteet itseensä. Laite huuhtelee ioninvaihtomassan keräämät epäpuhtaudet automaattisesti. Huuhtelu samalla elvyttää aktiivihiilen, mikä takaa suodattimen tehokkaan jatkuvan toiminnon. Laite suorittaa huuhtelun määrätyin aikavälein perustuen joko aikaan tai käsiteltyyn vesimäärään. Huuhtelu voidaan ajastaa tapahtuvaksi haluttuna vuorokaudenaikana.