Vedenpehmentimet

Vedenpehmennintä käytetään kovan veden pehmentämiseen.

Kovaksi vedeksi kutsutaan korkeita kalsium- ja magnesium-ionipitoisuuksia sisältävää vettä, joka aiheuttaa haitallisia kerrostumia putkistoon, lämminvesivaraajiin, tiski- ja pesukoneisiin ja kahvinkeittimiin jne. — erityisesti laitteisiin, joissa vesi lämmitetään. Nämä kerrostumat aiheuttavat merkittävää energiahukkaa, kalliita korjauksia, käyttökatkoksia sekä ylimääräistä puhdistustyötä.

Vedenpehmentimen toiminta

Filterit Vedenpehmentimen toiminta perustuu perinteiseen ioninvaihtomenetelmään, jossa veden kalsium- ja magnesiumpitoisuudet pienennetään luonnollisilla prosesseilla. Vedenpehmennyksessä suodatinmateriaali poistaa kalkin vedestä sitomalla veden kovuusionit - yleisimmin kalsium- ja magnesiumionit - itseensä. Suodatusmateriaalina käytetään ns. kationinvaihtomassaa. Vesi johdetaan pehmennyssäiliöön sijoitetun kationinvaihtomassan läpi. Reaktiossa ei-toivotut ionit vaihtuvat toivottuihin ioneihin. Vaihtoioneina käytetään natriumeja (Na+), jotka saadaan suolatableteista.

Tietyn käsitellyn vesimäärän jälkeen ioninvaihtomassan teho heikkenee. Massan toimintakapasiteettia ylläpidetään elvytysprosessilla (regeneroinnilla). Elvytyksen aikana massaan johdetaan mietoa suolaliuosta. Suolaliuos reagoi massan kanssa vapauttaen siihen sitoutuneet kalsium- ja magnesium-ionit. Suolakäsittelyn jälkeen massa huuhdellaan huolellisesti, jolloin kovuusionit sekä ylimääräinen suola huuhtoutuvat huuhteluveden mukana pois. Suolaliuos ja pehmennetty vesi eivät ole näin missään vaiheessa toistensa kanssa kosketuksissa ja elvytys- sekä puhdasvesijärjestelmät pysyvät täysin toisistaan erillisinä. Tämän jälkeen ioninvaihtomassa on jälleen käyttövalmis pehmennysprosessiin.

Automatiikka ohjaa Filterit vedenpehmentimen eri vaiheita. Elvytysvaiheen aikana pehmentimellä ei ole tuottoa, mutta elvytys voidaan ajastaa tapahtuvaksi yöaikaan. Filterit Vedenpehmentimiä voidaan asentaa myös rinnakkain jolloin yhden pehmennyssäiliön elvytyksen aikana muut säiliöt suorittavat pehmennystä. Nämä duplex-, triplex- jne. vedenpehmentimet mahdollistavat pehmennetyn veden jatkuvan saannin elvytyksen aikana.

Vedenpehmentimen käyttökohteita

Tyypillisesti Filterit vedenpehmentimiä käytetään teollisuudessa, vesilaitoksilla, kiinteistöissä ja omakotitaloissa silloin kun talousvesi on kovaa ja se aiheuttaa kerrostumia putkistoihin, pumpuille, venttiileihin tai esim. kylpyhuoneisiin. Vedenpehmennintä käytetään myös pehmeään veteen silloin kun vedestä halutaan pois kaikki kovuus-ionit. Tällaisia käyttökohteita ovat esimerkiksi RO-laitteet, höyrykattilat ja -kaapit, sadettimet sekä kostutusjärjestelmät.