Itsepuhdistuvat suodattimet

Itsepuhdistuva suodatin eli automaattisuodatin toimii vastahuuhtelulla tai mekaanisella puhdistuksella. Suodattimia on saatavana pinta- ja syväsuodattavina sekä vesille että matala- ja korkeaviskoottisille nesteille.

Vastahuuhteluun perustuvissa itsepuhdistuvissa suodattimissa suodattimeen tulevan nesteen epäpuhtaudet kerääntyvät suodatintyypistä riippuen elementin sisä- tai ulkopinnalle. Epäpuhtaudet poistetaan tehokkaalla vastahuuhtelulla.

Mekaaniseen puhdistukseen perustuvat itsepuhdistuvat suodattimet puhdistetaan nimensä mukaisesti suodatinelementtiä kaapivalla männällä tai kaavareilla.

Itsepuhdistuvien suodattimien puhdistusta ohjaa ajastukseen ja paine-eroon perustuva automatiikka. Automatiikka on liitettävissä asiakkaan ohjausjärjestelmiin. Suodattimet on saatavana myös ATEX-luokiteltuihin tiloihin.

Itsepuhdistuvissa suodattimissa elementin puhdistus ei katkaise suodatusta, vaan suodatus toimii koko puhdistuksen ajan.

Itsepuhdistuvia suodattimia käytetään tyypillisesti kun manuaalisen suodatuksen käyttökustannukset nousevat liian korkeiksi tai jos suodatuskohde sijaitsee miehittämättömässä tai vaikeakulkuisessa paikassa.

JET-tyyppiset automaattisuodattimet

JET-tyyppiset automaattisuodattimet ovat huoltovapaita suodattimia. Niissä ei ole tyhjennysventtiiliä lukuunottamatta liikkuvia osia.

Suodattimeen tuleva neste virtaa suodattimen päätylaipan läpi suodatinelementtien sisälle. Suodatinelementtien poikkipinta-ala on tuloputkea huomattavasti pienempi. Nesteen virtausnopeus elementtien sisällä kasvaa. Neste suodattuu suodatinelementtien läpi Bernoulli-periaatteen mukaisesti, ja epäpuhtaudet jatkavat matkaansa keräilykammioon.

Aikaan ja paine-eroon perustuva automatiikka ohjaa tyhjennystä. Suodattimen tyhjennysventtiilin avautuessa, putkilinjassa vallitseva paine aiheuttaa virtauksen avoimeen tilaan, esim. viemärilinjaan. Tällöin suodatetut epäpuhtaudet siirtyvät keräilykammiosta ulos. Tyhjennysjakso ei katkaise suodatusta, vaan suodatus toimii koko tyhjennysjakson ajan.

Tuotetiedot

Materiaalit   teräs, AISI 316, PP, lasikuitu
Paineluokat   PN6 – PN64
Yhteet   DN65 – DN3000
Suodatusasteet   1 μm ylöspäin
Tilavuusvirroille   1 – 25000 m3/h

Vastahuuhtelevat itsepuhdistuvat suodattimet

Vastahuuhteleva itsepuhdistuva suodatin soveltuu erityisen hyvin tarkkaan suodatukseen. Sillä päästään jopa 1 µm suodatusasteeseen.

Vastahuuhteluun perustuvissa itsepuhdistuvissa suodattimissa suodattimeen tulevan nesteen epäpuhtaudet kerääntyvät suodatintyypistä riippuen elementin sisä- tai ulkopinnalle. Epäpuhtaudet poistetaan tehokkaalla vastahuuhtelulla.

Aikaan ja paine-eroon perustuva automatiikka ohjaa vastahuuhtelua. Vastahuuhtelussa virtaussuunta kääntyy suodatinelementtiä vastakkaiseksi ja putkilinjassa vallitseva paine aiheuttaa voimakkaan virtauksen avoimeen tilaan, esim. viemärilinjaan. Tällöin suodatetut epäpuhtaudet siirtyvät ulos suodattimesta. Tyhjennysjakso ei katkaise suodatusta, vaan suodatus toimii koko tyhjennysjakson ajan.

Tuotetiedot

Materiaalit   teräs, AISI 316, PP, lasikuitu
Paineluokat   PN6 – PN64
Yhteet   DN65 – DN1600
Suodatusasteet   1 μm ylöspäin
Tilavuusvirroille  1 – 25000 m3/h

Mekaaniset automaattisuodattimet

Mekaaniseen puhdistukseen perustuvat automaattisuodattimet puhdistetaan nimensä mukaisesti suodatinelementtiä kaapivalla männällä tai kaavareilla. Suodattimeen keräytyvät epäpuhtaudet tyhjennetään suodattimen alaosassa sijaitsevan tyhjennysventtiilin kautta.

Aikaan ja paine-eroon tai männän edestakaisten liikkeiden laskentaan perustuva automatiikka ohjaa puhdistusta. Puhdistusjakso ei katkaise suodatusta, vaan suodatus toimii koko huuhtelujakson ajan.

Tuotetiedot

Materiaalit   teräs, AISI 304, AISI 316
Paineluokat   PN6 – PN45
Yhteet    DN50 – DN200
Suodatusasteet   1 μm ylöspäin
Tilavuusvirroille   1 – 480 m3/h

Itsepuhdistuvat imusuodattimet

Itsepuhdistuvaa imusuodatinta käytetään usein suojaamaan pumppua.

Itsepuhdistuva imusuodatin on toiminnaltaan samanlainen kuin vastahuuhteleva automaattisuodatin, mutta vastahuuhtelupaine otetaan joko imulinjan pumpun painepuolelta tai erilliseltä huuhtelupumpulta.

Puhdistusjakso ei katkaise suodatusta, vaan suodatus toimii koko huuhtelujakson ajan.

Tuotetiedot

Materiaalit    teräs, AISI 316, lasikuitu
Paineluokat   Paineeton
Yhteet    DN150 – DN3000
Suodatusasteet   600 – 2000 μm
Tilavuusvirroille   1 – 50000 m3/h