UV-desinfiointi

UV-desinfiointi on tehokas kemikaaliton desinfiointitapa vedelle. Se perustuu UV-valon mikrobeja inaktivoivaan vaikutukseen. UV-desinfiointi ei muuta veden hajua, makua eikä veden mineraalien koostumusta.

Tehokkain UV-desinfiointi saavutetaan aallonpituudella 254 nm.

UV-desinfioinnin edut
• Kemikaaliton desinfiointimenetelmä ilman yliannostusriskiä
• Tehoaa klooria kestäviiin taudinaiheuttajien (esim. Cryptosporidium)
• Tehokkuus riippumaton veden pH-arvosta ja lämpötilasta
• Ei tunnettuja vaarallisia sivutuotteita
• Veden maku-, haju-ja pH-arvo säilyvät ennallaan
• Säilyttää veden sisältämien mineraalien koostumuksen
• Helppokäyttöinen
• Erittäin taloudellinen
• Hajottaa tietyillä aallonpituuksilla nesteiden epäpuhtauksia (esim. kloramiini)

UV-desinfiointilaitteet puhtaalle vedelle

UV-desinfiointia käytetään veden hygieenisen laadun turvaamiseksi.
UV-desinfiointi perustuu UV-säteilyn kykyyn vaurioittaa mikro-organismien
(bakteerit, virukset ja alkueläimet) DNA:ta sekä estää niiden
lisääntyminen. UV-desinfiointia voidaan käyttää myös estämään veden
limoittumista ja näin vähentää biosidien käyttöä.

Laitteet mitoitetaan maksimivirtaaman mukaan. Mitoituksessa on
oleellista ottaa huomioon veden laadun vaihtelu. Ainoa luotettava
mitoitustapa on käyttää biodosimetrisesti testattua laitetta.
Biodosimetrisen testin avulla UV-laiteelle määritetään laitteelle
maksimivirtaama ja minimisäteilytys. Vain näin voidaan varmistua
turvallisesta desinfiointituloksesta.

Tehokkain talousveden UV-desinfiointi saavutetaan AQUAFIDES UV-lamppujen
käyttämällä aallonpituudella 254 nm. AQUAFIDES UV-desinfiointilaitteet
tuhoaa vähintään 99,99% vaarallisista mikrobeista. Laitteet täyttävät tiukimmat
DVGW-, ÖVGW- ja SVGW-sertifiointivaatimukset.

AQUAFIDES UV-desinfiointilaitteet käyttävät matalapainelamppuja.
Matalapaine UV-lamppujen energiankulutus on alhainen. Ne eivät
alhaisen käyttölämpötilansa johdosta, toisin kuin keskipainelamput, polta
epäpuhtauksia kvartsiputkien pintaan.

AQUAFIDES UV-desinfiointilaitteet voidaan asentaa vaakasuoraan tai pystysuoraan. Lamput
voidaan vaihtaa kummasta päästä laitetta tahansa. Nämä mahdollisuudet
vähentävät tilantarvetta ja putkistojen muutostarvetta.

Tuotetiedot

Materiaalit   AISI 316, PP
Paineluokat   Paineeton – PN25
Yhteet   DN25 – DN600
Tilavuusvirroille   1 – 6000 m3/h
Sertifiointi   ÖVGW, DVGW, SVGW, CE-merkitty

UV-desinfiointilaitteet jätevedelle

UV-desinfiointi on vaivaton tapa desinfioida jätevettä. UV-desinfiointi perustuu UV-säteilyn kykyyn vaurioittaa mikro-organismien (bakteerit, virukset ja alkueläimet) DNA:ta sekä estää niiden lisääntyminen. UV-desinfiointilaitteet tuhoavat jopa 99,99% vaarallisista mikrobeista.

ULTRAAQUA UV-desinfiointilaitteet ovat jätevesikanaviin sijoitettavia avoimia järjestelmiä. Pienemmillä virtauksilla voidaan vaihtoehtoisesti käyttää suljettuja reaktorijärjestelmiä.

Avoimet laitteet ovat modulaarirakenteisia ja ne voidaan räätälöidä kohteen mukaan. ULTRAAQUA UV-desinfiointilaitteet käsittelevät tilavuusvirtauksia välillä 10 – 10 000 m3/h. Kanavan koko, tilavuusvirtaus sekä jäteveden kiintoainepitoisuus määrittelevät laitteen koon ja muodon. Virtaus voidaan ohjata suoraviivaisesti laitteen läpi tai virtauksen ohjaimilla kiertämään pitkittäin lamppujen suuntaisesti. Näin varmistetaan desinfiointiin riittävä UV-säteily.

ULTRAAQUA UV-laitteet voidaan sijoittaa pystysuoraan tai max 45° kulmaan. Laitteiden runkomateriaalina on polypropyleeni tai sähkökiillotettu haponkestävä teräs. Kvartsiputkien puhtaus jatkuvassa käytössä on varmistettu automaattisilla pyyhkijöillä. UV-valon tehoa valvotaan UV-sensorin avulla.

ULTRAAQUA UV-desinfiointilaitteet voidaan huoltaa hygieenisesti vesieristetyn huoltokotelon kautta ilman kontaktia jäteveteen. Huolto voidaan suorittaa ilman työkaluja.

Tuotetiedot

Materiaalit   AISI 316, PP
Paineluokat   Paineeton – PN10
Tilavuusvirroille   1 – 10000 m3/h
Sertifiointi   CE-merkitty

Keskipaine UV-desinfiointilaitteet

ULTRAAQUA keskipaine UV-laitteet ovat kompakteja ja asennusmitaltaan lyhyitä. Laite voidaan asentaa pysty- tai vaakasuoraan. Tämä mahdollistaa asentamisen ahtaaseen tilaan.

ULTRAAQUA keskipainelaitteet ovat suunniteltu sekä valohapetukseen että yleiseen desinfiointiin. Laitetta voidaan käyttää kloramiinin poistoon uima-altaista ja erilaisiin kemiallisten yhdisteiden poistoon teollisista jätevesistä.

ULTRAAQUA keskipainelaitteet käyttävät tehokkaita keskipaine UV-lamppuja. Lamppujen tehonsäätö pidentää käyttöikää ja pienentää käyttökustannuksia. Laitteisiin on saatavana myös automaattinen kvartsiputkien pyyhinlaitteisto kvartsiputkien pintaan kertyvien epäpuhtauksien varalle.

Keskipainelaitteiden lamput ovat suunniteltu antamaan erityisen tehokkaasti valoa aallonpituuksilla 200 - 240 nm, jossa valohapetus toimii tehokkaimmillaan.

UV-lamppujen ja kvartsiputkien vaihto on helppo suorittaa käsin, eikä niihin tarvita työkaluja,

Tuotetiedot

Materiaalit   AISI 316, PP
Paineluokat   Paineeton – PN10
Yhteet   DN100 – DN300
Tilavuusvirroille   1 – 6000 m3/h
Sertifiointi   CE-merkitty

UV-lamput

UV-lamput jaetaan matala- ja keskipainelamppuihin. Matalapaineisia UV-lamppuja käytetään yleisimmin puhtaan veden sekä jäteveden desinfiointiin. Filterit matalapaineiset UV-lamput soveltuvat sekä sertifioituihin (ÖWGV, DWGV, SWGV) että laskennallisesti mitoitettuihin UV-laitteisiin.

Keskipaineiset UV-lamput soveltuvat esimerkiksi uimahallien veden desinfiointiin.

Toimitamme UV-lamppuja, kvartsiputkia ja sensoreita kaikkien yleisimpien valmistajien laitteisiin.

UV-desinfiointi on tehokas kemikaaliton desinfiointitapa vedelle. Se perustuu UV-valon desinfioivaan vaikutukseen. UV-desinfiointi ei muuta veden hajua, makua eikä veden mineraalien koostumusta.

Tehokkain UV-desinfiointi saavutetaan aallonpituudella 254 nm.